VAR kiểu mới thử nghiệm tại Champions League sẽ hoạt động như thế nào?

VAR kiểu mới thử nghiệm tại Champions League sẽ hoạt động như thế nào?

VAR kiểu mới sẽ hoạt động ra sao?Sẽ có 12 camera được lắp ở dưới mái vòm sân vận động, theo dõi trái