Dalot chứng minh sự đúng đắn của Mourinho ngay tại Man United

Dalot chứng minh sự đúng đắn của Mourinho ngay tại Man United

Có thể sẽ không tránh khỏi việc Diogo Dalot sẽ gặp khó khăn trong những năm đầu tiên tại Man United.