SEA Games 31: Bộ Công an khảo sát công tác bảo đảm ANTT tại SVĐ Thiên Trường

SEA Games 31: Bộ Công an khảo sát công tác bảo đảm ANTT tại SVĐ Thiên Trường

Ngày 29.4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, ngày 27.4 vừa qua, Tiểu ban an ninh trật tự (ANTT) SEA Ga