Saudi Arabia quyết đăng cai World Cup 2030

Saudi Arabia quyết đăng cai World Cup 2030

“Ba quốc gia đang làm việc chung” và “đơn đăng ký tổ chức giải đấu đang được nghiên cứu”, Mohammed F