Sân Mỹ Đình ‘tê liệt’ vì bị cưỡng chế hóa đơn, tuyển Việt Nam đấu ở đâu?

Sân Mỹ Đình ‘tê liệt’ vì bị cưỡng chế hóa đơn, tuyển Việt Nam đấu ở đâu?

Ngày 18.6.2021, Cục thuế Hà Nội đã có công văn đầu tiên chính thức thông báo về cưỡng chế hóa đơn đố