Frankfurt: Mario Gotze hồi sinh nhờ yoga, taekwondo và Nadal

Frankfurt: Mario Gotze hồi sinh nhờ yoga, taekwondo và Nadal

1 thập kỷ trước, mùa hè năm 2012, Mario Gotze còn rất xa lạ ở Châu Âu. Chỉ những người quan tâm đến