FIFA đã dừng lại OU Chao vào đầu năm!Bây giờ âm thanh một lần nữa: Đối diện với sự kiện khép kín Pemain Bola Terhebat di Indonesia

FIFA đã dừng lại OU Chao vào đầu năm!Bây giờ âm thanh một lần nữa: Phản đối các sự kiện khép kín [Pemain Bola Terhebat di Indonesia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 4: Sau khi thành lập Super League châu Âu, Liên minh bóng đá châu Âu ngay lập tức lên án và sẽ ở Os.Open hôm nay