Liverpool loạn sau chung kết C1: Salah công khai chống lệnh, "người gác đền" bỏ đi

Liverpool loạn sau chung kết C1: Salah công khai chống lệnh, "người gác đền" bỏ đi

Liverpool đang ở trạng thái bất ổn nhất trong nhiều năm qua. Dường như đang có một cuộ