Không còn Lewandowski nhưng Bundesliga vẫn nằm trong tay Bayern Munich

Không còn Lewandowski nhưng Bundesliga vẫn nằm trong tay Bayern Munich

Với Bayern Munich, câu hỏi làm thế nào để vô địch Bundesliga sẽ khó trả lời hơn rất nhiều câu hỏi là