Chờ đợi gì ở loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League?

Chờ đợi gì ở loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League?

Sau một cuối tuần không có Premier League, Champions League sẽ trở lại với sự quan tâm rất lớn từ ng