5 thông điệp của Carlo Ancelotti về Real Madrid

5 thông điệp của Carlo Ancelotti về Real Madrid

Carlo Ancelotti gửi thông điệp về lòng biết ơn Trong giai đoạn tiền mùa giải, huấn luyện viên Ancel

Hàng tiền vệ của Real Madrid: Tre già, măng mọc

Hàng tiền vệ của Real Madrid: Tre già, măng mọc

Trong suốt giai đoạn tiền mùa giải, huấn luyện viên Ancelotti không có gì ngoài những lời khen ngợi