indo chơi xấu

indo chơi xấu

U22 Việt Nam: 0 -0: U22 Indonesia【indo chơi xấu】:Chơi áp đảo, tạo được nhiều cơ hội nhưng U22 Việt N