Suýt thua SLNA, HLV Hà Nội FC không hài lòng

Suýt thua SLNA, HLV Hà Nội FC không hài lòng

Bị cắt mạch sau 7 trận thắng liên tiếp, Hà Nội FC đã phải chia điểm với SLNA. Với 30 điểm, đang ở vị