Liverpool thắng kịch tính Ajax

Liverpool thắng kịch tính Ajax

Không nằm ngoài dự đoán, Liverpool quyết tâm chơi phủ đầu ngay từ những giây phút đầu tiên. Với sự t