Fan nhí người Việt tại Lào chuẩn bị kế hoạch xin chữ ký Quang Hải tại King’s Cup trước 1 tháng

Fan nhí người Việt tại Lào chuẩn bị kế hoạch xin chữ ký Quang Hải tại King’s Cup trước 1 tháng

Gia đình anh Tuấn từ Lào sang Thái Lan để cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu Sân vận động Chang Aren