SEA Games 31: Những chiến thắng kịch tính, cảm xúc hơn nhờ công bằng và fair-play

SEA Games 31: Những chiến thắng kịch tính, cảm xúc hơn nhờ công bằng và fair-play

Những quyết định khiến chiến thắng thêm kịch tínhNgày 17/5, niềm hy vọng số 1 của Taekwondo là võ sĩ