Quang Hải cùng Đức Chinh đùa vui khi xếp hành lý chuẩn bị lên sân bay

Quang Hải cùng Đức Chinh đùa vui khi xếp hành lý chuẩn bị lên sân bay

Trong lúc viết tên đánh dấu va ly cá nhân, Quang Hải cùng Đức Chunh cười đùa vui vẻĐôi bạn thân cùng

Tiến Linh ôm thầy Park nằm phơi nắng, Đức Chinh cùng Xuân Trường tấu hài

Tiến Linh ôm thầy Park nằm phơi nắng, Đức Chinh cùng Xuân Trường tấu hài

Tiến Linh ôm thầy Park nằm phơi nắng, Đức Chinh rủ Xuân Trường, Hồng Duy tấu hài Tiền đạo Nguyễn Tiế