Chào đón “những đứa con lưu lạc” trở về, Sông Lam Nghệ An tự tin trước thềm mùa giải mới

Chào đón “những đứa con lưu lạc” trở về, Sông Lam Nghệ An tự tin trước thềm mùa giải mới

Trước thềm mùa giải 2019, Sông Lam Nghệ An đã chia tay hàng loạt trụ cột như Phạm Mạnh Hùng, Ngô Xuâ