Kiên nhẫn là chìa khóa cho thành công của Erik ten Hag

Kiên nhẫn là chìa khóa cho thành công của Erik ten Hag

Trong quá khứ, sự kiên nhẫn đã giúp Erik ten Hag thành công khi dẫn dắt Bayern Munich II. Lúc đó, ôn