Fan đặc biệt nhất của Messi qua đời ở tuổi 100

Fan đặc biệt nhất của Messi qua đời ở tuổi 100

Julian Mastrangelo – cháu trai của ông Hernan vừa sử dụng trang Instagram cá nhân để xác nhận ông nộ