Chủ tịch AFC đánh giá cao thành tích của bóng đá Việt Nam

Chủ tịch AFC đánh giá cao thành tích của bóng đá Việt Nam

Tại buổi gặp, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chuyển món quà của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam tới Chủ