Tại sao Conte không tận dụng hết quyền thay đổi người?

Tại sao Conte không tận dụng hết quyền thay đổi người?

Trong suốt mùa giải trước, Tottenham thiếu những sự lựa chọn chất lượng trên băng ghế dự bị và dễ hi