Nhiều CLB phản đối kế hoạch thi đấu chưa từng có tiền lệ của V.League 2020: “Giải đấu bùng dịch thì kêu ai?”

Nhiều CLB phản đối kế hoạch thi đấu chưa từng có tiền lệ của V.League 2020: “Giải đấu bùng dịch thì kêu ai?”

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (HAGL): “Giải đấu bùng dịch, kêu ai?”Đó là câu hỏi ngược của ông bầu Đoàn N