Tỉ số trận U16 Việt Nam vs U16 Indonesia: Đá luân lưu?

Tỉ số trận U16 Việt Nam vs U16 Indonesia: Đá luân lưu?

Mỗi trận đấu thay đổi một chút. Mỗi trận đấu trưởng thành một chút. Theo tiến trình đó, các cầu thủ