Tuyển Trung Quốc chuẩn bị như thế nào trước khi tái đấu tuyển Việt Nam?

Tuyển Trung Quốc chuẩn bị như thế nào trước khi tái đấu tuyển Việt Nam?

Một trong những thay đổi đầu tiên chính là ở vị trí “thuyền trưởng”. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã