100 ngày tại Man United: Erik ten Hag thay đổi tất cả

100 ngày tại Man United: Erik ten Hag thay đổi tất cả

Erik ten Hag đã lên nắm quyền chỉ đạo huấn luyện Man United được 100 ngày. Sau một giai đoạn vô cùng