Chelsea khởi đầu chậm chạp với Potter: Hãy cứ để thời gian chứng minh

Chelsea khởi đầu chậm chạp với Potter: Hãy cứ để thời gian chứng minh

Chelsea đã có điểm số đầu tiên trong trận đầu tiên dưới triều đại Graham Potter, dù nó chỉ là 1, khô