Chelsea tiến hành những thay đổi đầu tiên tại sân Stamford Bridge

Chelsea tiến hành những thay đổi đầu tiên tại sân Stamford Bridge

Nhóm chủ sở hữu mới của Chelsea do Todd Boehly lãnh đạo đang đầu tư cho một quá trình nâng cấp sân v