Barca xoay sở với nợ nần: UEFA được tính là một công cụ

Barca xoay sở với nợ nần: UEFA được tính là một công cụ

Barca đã sử dụng nhiều đòn bẩy kinh tế trong Hè này để “được sống” đúng nghĩa như đổi tên sân, bán s