Wu Lei đã nói về giáo viên phương Tây: Người thân của cô là cha của Barcelona, Giám đốc Bursa Bola Euro 2021

Wu Lei đã nói về giáo viên phương Tây: Người thân của cô là cha hoặc giám đốc huấn luyện viên của Barcelona [Bursa Bola Euro 2021]: Báo cáo thể thao trên trang web này vào ngày 20 tháng 6: Gần đây, Wu Lei trở lại nuôi dưỡng chấn thương của anh, lần đầu tiên đến thăm giáo viên Xu Genbao và Shanggang.Đồng đội, sau đó cũng là một lớp nói chuyện của khách