Bruno Fernandes ký 5 năm với MU, lương tăng gấp đôi

Bruno Fernandes ký 5 năm với MU, lương tăng gấp đôi

Bruno Fernandes vừa đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với MU, thù lao tăng lên 240.000 bảng/