Mùa chuyển nhượng điên rồ của Premier League

Mùa chuyển nhượng điên rồ của Premier League

Mùa Hè này, các câu lạc bộ Premier League đã chi 2,25 tỉ Euro (1,94 tỉ bảng), nhiều hơn cả La Liga,