Arsenal và Man United: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Arsenal và Man United: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Sự kình địch từng thống trị Premier League giữa Manchester United và Arsenal đã sa sút trong nhiều n