“Thần khuyển” AquaDog của đoàn Việt Nam quay trở lại ở Army Games 2021

“Thần khuyển” AquaDog của đoàn Việt Nam quay trở lại ở Army Games 2021

Tình huống khiến khán giả bật cười của AquaDog ở Army Games 2020Ngày 26/8/2020, đội Việt Nam bước và